Uw bijdrage

Wij hebben uw hulp hard nodig

U zult begrijpen dat we ,naast de energie van ons bestuur, ook veel geld nodig hebben om onze plannen te realiseren. U kunt daaraan op een of meerdere van de volgende manieren bijdragen.

Stichting Waterputten heeft een Anbi- erkenning, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

U kunt op één van de volgende manieren een bijdrage leveren.

Eenmalige donatie, gift of schenking.

Vanzelfsprekend is elke gift of bijdrage welkom.

Jaarlijks weerkerende schenking.

Voor de stichting is het erg plezierig te kunnen rekenen op een jaarlijks terugkerende bijdrage. Wanneer u daartoe bereid bent legt u een solide basis onder onze begroting. Via het telefoonnummer of de e-mail kunnen hierover nadere afspraken worden gemaakt.

Bezoek aan fondsenwervingsactiviteit.

Op de naamsbekendheid te vergroten en aan financiële middelen te komen organiseren we elk jaar een bijzondere bijeenkomst. In het archief  treft u de uitnodigingen van de vorige keer aan. Door te komen, entree te betalen, de aangeboden drankjes en hapjes te kopen en deel te nemen aan de activiteiten steunt u ons.

Helpende handen.

Hulp bij de door ons georganiseerde activiteit en hulp bij het contact leggen met de diverse serviceclubs om sponsoractiviteiten succesvol te laten zijn wanneer we zeer. We zijn dan ook heel blij dat – buiten het bestuur – sommige vrijwilligers zo actief voor ons zijn. Wilt u hierin iets voor ons betekenen dan verneem ik dat graag via ons telefoonnummer of de e-mail.

Voordelig schenken dankzij de fiscus