uw bijdrage

Wij hebben uw hulp hard nodig

Naast de inzet en energie van het bestuur en degenen die meehelpen in Nederland en Ghana hebben we veel geld nodig om onze projecten te kunnen realiseren. In de beleidsplannen kunt u zien hoeveel we nodig hebben.

Er zijn een aantal manieren waarop u kunt bijdragen.

Giften, schenkingen en donaties.

Onze stichting is een Anbi stichting. U kunt uw bijdrage als aftrekpost opvoeren bij uw inkomstenbelasting. Alle bijdragen zijn van harte welkom.

Donatie voor een langere periode.

U geeft ons extra steun wanneer we kunnen rekenen op een bijdrage voor meerdere jaren. Daardoor zijn we beter in staat een goede meerjaren begroting te maken.

Deelname aan onze fondsenwervingsactiviteiten.

Wij organiseren elk jaar een middag om onze stichting onder de aandacht te brengen. U draagt dan bij door te komen, entree te betalen, een hapje en een drankje te nuttigen en deel te nemen aan de activiteiten. Na aftrek van de door ons gemaakte kosten zijn uw diverse bijdragen dan voor de doelstellingen van de stichting.

Helpende handen worden ook erg gewaardeerd.

Zo krijgen we nu zeer gewaardeerde medewerking voor het contact met serviceclubs. Ook hulp bij de organisatie van het culturele evenement is welkom.