Beleidsplan

Beleidsplan

De stichting werkt op basis van een meerjaren beleidsplan. In 2018 verschijnt de nieuwe geactualiseerde versie.

 

 

Het bestuur heeft in haar  vergadering in maart het geactualiseerde beleidsplan vastgesteld:

Beleidsplan 2018-2020 01[4508]